เชิญร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ วัดภัททันตะอาสภาราม

13 เมษายน 2556 (ภาคเช้า)
09.30 น. ร่วมทำบุญใส่บาต(ข้าวสุก)
10.00 น. เจริญพระพุทธมนต์
10.30 น. บังสุกุลร่วมญาติ
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไป
ภาคบ่าย
14.00 น. ขอขมาพระรัตนตรัย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้สูงอายุ
14.30 น. สรงน้ำพระพุทธและพระภิกษุสามเณร และผู้สูงอายุ
หมายเหตุ วันที่ 14-15 เมษายน 2556 เป็นกิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ไม่มีการเล่นน้ำสรงกรานต์


รวมข่าวสารย้อนหลัง